La verema – P1

La particular verema de les petites i els petits de la casa.