Conferència “Què funciona en educació?”

Conferència del 12.12.19 a la Fundació Jaume Bofill: “Què funciona en educació?”
Imprescindible anar contrastant resultats nacionals i internacionals sobre els treballs per projectes. A Nausica ens estem alineant amb els bons resultats i dia a dia som més conscients del que fem, tenim i aprenem.
Heus aquí una reflexió amb la que creiem:
“Tot el coneixement que sabem és la resolució d’un problema, o la temptativa de resolució” (Betlem Cuesta)