Des del curs 2016-17, Nausica participa en el projecte Escola Nova 21, una iniciativa promoguda per una sèrie d’entitats socials que persegueix el repte d’adaptar l’educació als nous temps, per tal que els infants i joves gaudeixin a l’escola d’experiències d’aprenentatge rellevants i amb sentit.

D’aquesta manera, i juntament amb 456 centres educatius catalans, l’Escola Nausica pren part d’aquesta transformació pedagògica rebent assessorament i formació específica i alhora compartint els resultats i les vivències amb tota la xarxa educativa d’Escola Nova 21, organitzada en grups territorials.

Nausica, dins aquest marc d’educació avançada, basa la seva metodologia en set principis:

  1. L’alumnat és el centre de l’aprenentatge. Els infants són els protagonistes de l’entorn educatiu i, per tant, les activitats se centren en la seva cognició i el seu creixement i funcionen a partir del compromís i la participació activa.
  1. L’aprenentatge és de naturalesa social. Els nens i nenes aprenen principalment per mitjà de la interacció social, i per això fomentem el treball cooperatiu en grup, organitzat i estructurat de manera adient.
  1. Les emocions són part integral de l’aprenentatge. Considerem fonamental que els docents estiguin en sintonia amb les motivacions dels alumnes i amb el paper que tenen les emocions en l’assoliment de resultats.
  1. L’aprenentatge ha de tenir en compte les diferències individuals. L’entorn educatiu s’ha de distanciar del model “talla única per a tothom” i reflectir en les seves activitats les diferències individuals i preestablertes, per al bé de cada alumne i del grup.
  1. L’esforç de tot l’alumnat és clau per a l’aprenentatge. Tenir en compte les necessitats individuals també vol dir estimular l’alumne perquè superi el seu nivell i capacitat, tot i que sense una inversió de temps ni una pressió excessives.
  1. L’avaluació continuada afavoreix l’aprenentatge. Cal que les activitats dirigides siguin molt clares pel que fa a allò que s’espera dels alumnes, a allò que fan i a per què ho fan, i proporcionar un feedback pràctic en l’avaluació de tots els exercicis.
  1. Aprendre és construir connexions horitzontals. Les estructures educatives han de permetre a l’alumne relacionar allò que treballa a l’aula amb un entorn més ampli, amb la societat en general. Aquesta connexió duu a una comprensió més profunda i útil dels coneixements.

Tot i no haver estar seleccionats entre les 30 escoles pilot del projecte, estem connectats amb l’Escola Thau Sant Cugat que està entre elles i ens coordinarem entre les escoles de la Fundació Els Arcs per repensar l’educació i afrontar els nous reptes amb fermesa i qualitat com hem fet sempre!