A l’Escola Nausica entenem que les noves tecnologies impulsen força els canvis de la nostra societat. Per això, creiem que és imprescindible que la formació dels nens i nenes plantegi un aprenentatge actiu en matèries digitals.

Tauletes tàctils

A l’escola disposem de 30 iPads, tauletes tàctils dissenyades per Apple, perquè els nens i nenes s’iniciïn en el món de les aplicacions, i també d’un iPad per a cada mestre, per tal que puguin organitzar-se les sessions de manera fàcil i ordenada.

Malgrat que els alumnes de l’escola tenen el primer contacte amb els iPads en els cursos finals d’Educació Infantil, és a partir del Cicle Mitjà d’Educació Primària que se’n fa un ús més específic i treballat. Els nens i nenes aprenen a fer servir les diverses aplicacions dels iPads d’una manera conscient i crítica, com a recursos per resoldre i millorar els exercicis de les diverses assignatures. Aquestes són les principals aplicacions Apple amb què treballem:

 • Pages:  processador de textos amb capacitat per al disseny i la maquetació.
 • Keynote: aplicació basada en el disseny de diapositives per a presentacions.
 • Numbers: eina per a la creació de fulls de càlcul amb imatges, taules i gràfics.
 • iMovie: aplicació per a l’edició de vídeos i pel·lícules.
 • iBook: aplicació per a la compra i l’emmagatzematge de llibre digitals.

Amb totes les eines i recursos digitals que els alumnes tenen a l’abast, durant els cicles Mitjà i Superior es treballa la narració digital, és a dir, la creació d’un relat que combina la narrativa i contingut digital variat com imatges, vídeos, textos i música. La realització de narracions digitals ens permeten una integració de les TIC de manera ordinària en els processos d’ensenyament de l’escola, i faciliten una alfabetització mediàtica dels alumnes.

A més a més, a sisè de Primària els infants disposen d’un llibre electrònic per a les classes de Medi Social i aprenen a utilitzar els serveis d’allotjament de fitxers al núvol Dropbox i Google Drive.

    


Informàtica al Cicle Mitjà

A l’Escola Nausica entenem que la informàtica i l’entorn digital són els camps que impulsen amb més força els canvis de la nostra societat. Per això, creiem que és imprescindible que la formació acadèmica dels nens i nenes plantegi un aprenentatge actiu en matèries digitals.

La informàtica, com a assignatura, s’inicia en el Cicle Mitjà d’Educació Primària amb una sessió setmanal amb el tutor del curs. En aquestes primeres sessions es treballa amb els programes:

 • Microsoft Word: principal processador de textos.
 • Microsoft Paint: un programa senzill de dibuix gràfic.

Informàtica al Cicle Superior

En els cursos de cinquè i sisè, es continua fent una sessió setmanal d’informàtica, però amb un professor especialitzat i amb un temari més complet. La fase inicial se centra a conèixer l’ordinador com a aparell, per tal de descobrir-ne el funcionament intern i el maquinari, és a dir, el conjunt d’element físics que el formen. Més endavant, s’estudia la capacitat dels servidors (equipació programada per gestionar les peticions i respostes de l’ordinador) i del sistema operatiu (conjunt de programes que controlen el funcionament de l’ordinador).

A continuació, s’analitzen les principals xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram…) i es treballa de manera activa amb els programes següents:

 • Microsoft Paint: treballem el dibuix gràfic a partir de les diverses eines amb què compta el programa i realitzem muntatges amb fotografies i imatges extretes de la xarxa.
 • Microsoft Word: creem textos de tipologia variada, amb imatges, taules, gràfics i totes aquelles opcions que ens ofereix el programa.
 • Microsoft Excel: realitzem una base de dades i aprofitem les eines del programa per ordenar les informacions de manera estètica i fer càlculs amb els registres numèrics.
 • Microsoft Power Point: aprenem a convertir un treball amb text en una sèrie de diapositives amb imatges, gràfics, taules i vídeos que ens servirà de suport per a presentacions orals a classe.
 • Windows Movie Maker: treballem en la creació i edició d’un vídeo a partir d’imatges, fotografies, text i música.

També treballem amb Tagxedo, una eina gratuïta d’Internet que ens permet crear textos amb formes i colors originals, i amb Glogster, una plataforma amb la qual podem elaborar pòsters digitals interactius a partir d’imatges, text, música i vídeos.