El Llenguatge matemàtic a P2

 
Durant l’etapa de l’Educació Infantil el llenguatge matemàtic ha d’estar proper a la realitat dels nens i de les nenes, aplicant-lo a situacions de la seva vida quotidiana. Dins i fora de l’aula viuen i experimenten.