P1 – Llum

Estimulació sensorial amb llum i material de colors