Pla de convivència

Benvolgudes famílies,

Ens adrecem a vosaltres per tal de fer-vos partíceps del procés d’elaboració del PLA DE CONVIVÈNCIA de l’escola i de la Fundació Els Arcs (Lys, Nausica, Peter Pan, Els Arcs).

 El projecte de convivència de centre és un document que engloba el conjunt daccions encaminades a la millora de la convivència. Elaborar aquest projecte global amb la participacióde tota la comunitat i de manera coordinada amb lentorn, comporta un espai previ de reflexió conjunta que anomenem sensibilització.

 Aquesta eina de sensibilització té l’objectiu de facilitar un espai per compartir creences, parlar, escoltar, cercar un llenguatge comú i arribar a una concepció de convivència, consensuada per tothom que hi participa. Què entenem per convivència? Què és la convivència? Què pensem sobre la convivència en el nostre centre? Quins són els temes rellevants en el marc de la convivència? O per on i com podem començar a treballar plegats? Aquestes són algunes de les preguntes que l’activitat planteja.

 https://forms.gle/cYbtcmVe1vyFhS8WA

  PROCEDIMENT

Inicialment cada sector reflexionarà de manera separada i, després, es farà una posada en comú per redactar la nostra definició.

Us animem a contestar l’enquesta que correspon a les famílies i agraïm per endavant la vostra col·laboració.

 Us saludem ben cordialment,

 Comissió Pla de Convivència

Equip Directiu